Co to jest EDM?

Co to jest EDM?
13-05-2021 Piotr

Proces wprowadzania wymogu prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej rozpoczęły Elektroniczne zwolnienia lekarskie EZLA, po nich pojawiła się e-recepta, EZWM, a od stycznia bieżącego roku obowiązkowe stały się e-skierowania. Od początku 2021 roku obowiązkiem stało się również prowadzenie dokumentacji medycznej w formieelektronicznej, tzn., że sporządzana dokumentacja nie może mieć już formy papierowej. Od 1 lipca 2021 roku zaś obowiązkowe ma się stać udostępnianie i wymiana dokumentów EDM.

Warto więc wiedzieć co to jest EDM,zwłaszcza że EDM to nie jest to samo co dokumentacja prowadzona na komputerze, a niestety często te pojęcia są mylnie uważane za synonimy. Warto więc wiedzieć, że jak już wcześniej wspomniano, od 1 styczniabieżącego roku cała dokumentacja medyczna powinna być sporządzana w formie elektronicznej, ale nie koniecznie cała w postaci EDM.

Czym więc jest EDM?

EDM w skrócie to zbiór dokumentów wytworzonych w formacie HL7 , które są podpisane elektronicznie, przez osobę je wystawiającą. Obecnie EDM obejmuje takie dokumenty jak: e-Recepa (wraz z dokumentacją z jej realizacji w aptece), e-Skierowanie, e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 wraz z wpisem do karty uodpornienia, Karta odmowy izby przyjęć, Karta informacyjna leczenia szpitalnego, Informacja dla lekarza kierującego.Jasne więc staje się, że EDM stanowi jedynie wycinek całej dokumentacji medycznej pacjenta.

Skoro wiadomo już, co to jest EDM, to warto również zastanowić się, dlaczego tak ważny jest jednolity format i konieczność właściwego podpisu EDM. Tutaj odpowiedzią jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie:

co daje EDM, jakie są jego główne zadania?

EDM ma przede wszystkim poprawić jakość leczenia pacjentów poprzez usprawnienie obiegu kluczowych informacji o pacjencie. Dzięki EDM lekarz ma uzyskać szybki dostęp danych o pacjencie i tu wychodzi istota jednolitego formatu danych. Dzięki temu lekarz nie będzie musiał tracić czasu na przeglądanie różnych dokumentów i zapoznawanie się z ich strukturą, ponieważ zawsze określone dane będą zawarte w tych samych sekcjach danego dokumentu.

EDM poprawia więc czytelność i przejrzystość zgromadzonej dokumentacji. Istotne jest również to, że ma to być cała dokumentacja pacjenta, tzn., że EDM minimalizuje ryzyko, że pacjent nie dostarczy do lekarza jakiś istotnych informacji lub je przeinaczy. Tutaj w oczywisty sposób widać jak istotny jest podpis elektroniczny EDM. Lekarz ma zawsze pewność, że dane na podstawi których podejmuje decyzję o leczeniu, są rzetelne i kompletne.

Te tematy mogą Państwa zainteresować!

29-06-2021| 1 min

Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej EDM

W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku nasza reprezentacja gościła na III Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Warszawie.

15-06-2021| 1 min

Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach

Od 15 czerwca Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od aptek w sprawie dołączenia do Narodowego Programu Szczepień. Za każde przeprowadzone szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 apteka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł.

27-05-2021| 1 min

Obowiązek wymiany e-dokumentacji

W ciągu ostatnich lat bardzo mocno zmienia się środowisko pracy służby zdrowia.