KS-SOMED

System KS-SOMED ✅ idealnie sprawdza się przy organizacji pracy jednostki medycznej, zapisywania ukończonych zleceń, ewidencji umów, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i rozliczeń z poszczególnymi płatnikami i oddziałami NFZ

Aplikacje dla Medycyny
Aplikacje dla Farmacji
Aplikacje Finansowo-Księgowe

Zintegrowany System Informatyczny obsługi szpitala, przychodni

  • Automatyzaca pracy (np. generowanie wydruków dokumentacji medycznej jak recepty, rozliczenia finansowe z Płatnikami, itd.)
  • Łatwe i szybkie prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dzięki Elektronicznym Formularzom Medycznym
  • Dostęp do baz wiedzy – np. bazy leków i środków ochrony zdrowia (opcja), bazy chorób wg klasyfikacji ICD-10 (opcja), itd.
ks-somed-program

ks-somed-program

Przewaga systemu

  • Rejestracja pacjentów
  • Prowadzenie kartoteki medycznej
  • Rozpoznania, wywiady medyczne, zdjęcia, recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienia, itd.
  • Rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Automatyczne odpłatności

W skrócie KS-SOMED to: Rejestracja pacjentów, prowadzenie dokumentacji medycznej(recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienie, rozpoznania, wywiady medyczne), tworzenie księgi głównej przychodni, podsystemy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe, magazynowe, rozliczenia finansowe z NFZ oraz pacjentami prywatnymi czy innymi placówkami medycznymi. Wszystkie te elementy zostały połączone i tworzą jeden spójny system.