Obowiązek wymiany e-dokumentacji

Obowiązek wymiany e-dokumentacji
27-05-2021 Piotr

W ciągu ostatnich lat bardzo mocno zmienia się środowisko pracy służby zdrowia. Wprowadzone zostały:

  1. elektroniczne zwolnienia lekarskie EZLA,
  2. e-recepty,
  3. e-skierowania.

Choć początkowo zmiany te budziły obawy to z perspektywy czasu, są oceniane jako bardzo pozytywne. Obecnie zmiany dotyczą już samego sposobu wytwarzania, przechowywania i wymiany dokumentacji medycznej.

Bardzo ważny będzie termin 1 lipca 2021 roku, od którego to obowiązkiem każdego usługodawcy jest zapewnienie możliwości wymiany EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Obowiązek wymiany dokumentacji nie obejmuje jednak na chwilę obecną wszystkich dokumentów wytwarzanych w trakcie przebiegu leczenia pacjenta a jedynie część dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, tj.:

  • informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach- w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala;
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • opis badań diagnostycznych, innych niż badania laboratoryjne;
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.
Te tematy mogą Państwa zainteresować!

29-06-2021| 1 min

Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej EDM

W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku nasza reprezentacja gościła na III Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Szkolnej w Warszawie.

15-06-2021| 1 min

Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach

Od 15 czerwca Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od aptek w sprawie dołączenia do Narodowego Programu Szczepień. Za każde przeprowadzone szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 apteka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł.

27-05-2021| 1 min

Obowiązek wymiany e-dokumentacji

W ciągu ostatnich lat bardzo mocno zmienia się środowisko pracy służby zdrowia.