KS-ZZL

System KS-ZZL jest kompleksowym narzędziem informatycznym służącym do Obsługi działu Kadr i Płac. Program jest wykorzystywany do zarządzania zasobami ludzkimi w takich jednostkach, jak: przychodnie, hurtownie farmaceutyczne, sieci aptek, szpitale, ośrodki wypoczynkowe, hotele, a także inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

Aplikacje dla Medycyny
Aplikacje dla Farmacji
Aplikacje Finansowo-Księgowe

Program posiada starannie zaprojektowaną obsługę indywidualnych harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia grafików dla personelu medycznego.

Ponadto system KS-ZZL oferuje obsługę planowania czasu pracy przy pomocy przeglądarki internetowej www lub aplikacji mobilnej. Daje również możliwość wglądu dla pracowników do wybranych danych kadrowych, tj: bilans wykorzystania urlopu wypoczynkowego, absencje, paski wynagrodzeń, wystawione deklaracje podatkowe, dokumenty związane z pracownikiem takie jak umowa o pracę itp.

Harmonogramy czasu pracy

W pełni zautomatyzowane planowanie i rozliczania czasu pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy.

PPK i PPE

Kompleksowa obsługa pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Umowy

Możliwość przypisania wielu umów do jednej kartoteki pracownika.

Ośrodki kosztów

Możliwość przypisania wielu ośrodków kosztów do wskazanej umowy w dowolnych wartościach.

Wynagrodzenie

Automatyczne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem składników dodatkowych na podstawie sporządzonych harmonogramów czasu pracy.

Wydruki kadrowe i płacowe

Możliwość tworzenia szablonów wydruków płacowych oraz kadrowych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne na etapie wdrożenia oraz podczas eksploatacji systemu. Udzielamy pomocy w przyjaznej atmosferze w pełnym zrozumieniu dla klienta.