KS-ESM

System służący do ewidencji składników majątku

Aplikacje dla Medycyny
Aplikacje dla Farmacji
Aplikacje Finansowo-Księgowe

System KS-ESM służy do ewidencji środków majątku w sektorze działalności gospodarczej opartej na finansowaniu zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji oraz darowizn. Narzędzie umożliwia przekazywanie danych do zintegrowanego systemu finansowo-księgowego w podziale na ośrodki kosztów oraz źródła finansowania. Doskonale wspiera zarządzanie środkami trwałymi zgodnie z przepisami prawa.

Wieloletnie planowanie

Amortyzacji bilansowej i podatkowej z uwzględnieniem źródeł finansowania.

Komponenty

Obsługę kartotek z wykorzystaniem komponentów.

Przypisanie kont księgowych

oraz podział majątku na miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialne o strukturze drzewiastej.

Cechy majątku

Prowadzenie ewidencji indywidualnych cech majątku, takich jak: numer fabryczny, producent, rodzaj sprzętu, przynależność do KRŚT itp.

Zestawienia

Tworzenie wielu szczegółowych zestawień wraz z zestawieniem obrotowym majątku.

Wdrożenie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne oraz merytoryczne na etapie wdrożenia oraz podczas eksploatacji systemu. Udzielamy pomocy w przyjaznej atmosferze w pełnym zrozumieniu dla klienta.

ks-esm